Metod rada

„Tajna dobrog podučavanja je smatrati dečju inteligenciju plodnim poljem u koje treba posejati seme, koje će rasti pod toplotom mašte. Naš cilj nije, dakle, da učinimo da deca razumeju, još manje da ih nateramo da zapamte, već da dotaknemo njihovu maštu na način koji će ih oduševiti. Ne želimo prijatne, već željne učenike, želimo da kod dece zasejemo život umesto teorije…“

Marija Montesori, 1948. godine

Po prirodi stvari, deca bolje uče strane jezike i poseduju ogroman kapacitet za učenje novog jezika.

Naš program se bazira na činjenici da se učenje može znatno unaprediti korišćenjem:

Muzike
Kreativnih i vizuelnih pomagala
Igara
Raličitih metoda prezentacije
Opuštenog i zabavnog ambijenta

Na časovima Master Junior predavači koriste različite audio i vizuelne elemente koji su komplementarni i povezani tako da se iste reči ili kasnije gramatički elementi vežbaju i utvrđuju na mnogo različitih načina što podstiče aktivno učešće i eliminiše dosadu.

Kroz ceo program se koriste jedinstvena slikovna objašnjenja i bojom naglašene reči kako bi ubrzali proces učenja. Program je veoma fleksibilan i dozvoljava predavačima da ga prilagode različitim starosnim grupama i stilovima učenja. Na našim časovima, predavači uče decu na način koji deci najviše odgovara – vizuelno, glasovno ili kinestetički (taktilno), kako bi zadržali pažnju što duže i kako bi im najefikasnije preneli znanje. Korišćenjem multisenzornog načina učenja, koriste se obe strane mozga, te deca uče mnogo brže i sa mnogo većim stepenom usvajanja.

Čineći učenje zabavnim i interesantnim, sigurni smo da će polaznici zavoleti različite kulture i učenje novih jezika.

Svi naši predavači imaju najviši nivo znanja jezika i IZUZETNO VELIKO ISKUSTVO u podučavanju dece. Svi su zabavni i energični i veoma ozbiljno shvataju obaveze i ciljeve.

Naše grupe su male, od 4 do 7 polaznika, što pomaže Master Junior predavačima da se u velikoj meri posvete svakom pojedinačnom detetu, a deci da aktivno učestvuju u celom programu.