Cenovnik stranih jezika

Cenovnik

 • do 3 godine
 • 45e
 • (mesečno, u dinarskoj protivvrednosti)
 • “KURS MAMA I JA“

 • Kurs možete plaćati u mesečnim ratama u iznosu od 45 evra mesečno.
 • O kursu
 • od 3 do 6 godina
 • 45e
 • (mesečno, u dinarskoj protivvrednosti)
 • “KURS MINIONSI”

 • Kurs možete plaćati u mesečnim ratama u iznosu od 45 evra mesečno.
 • O kursu
 • od 6 do 10 godina
 • 45e
 • (mesečno, u dinarskoj protivvrednosti)
 • “KURS PINGUINS”

 • Kurs možete plaćati u mesečnim ratama u iznosu od 45 evra mesečno.
 • O kursu
 • od 10 do 14 godina
 • 45e
 • (mesečno, u dinarskoj protivvrednosti)
 • “KURS BIG PEOPLE”

 • Kurs možete plaćati u mesečnim ratama u iznosu od 45 evra mesečno.
 • O kursu

Kalendar nastave za školsku 2019/2020 godinu:

Početak nastave: 9.9.2019.
Završetak nastave: 13.6.2020.

Raspusti i neradni dani:

30.12.2019 – 8.1.2020.
10.2.2020 – 17.2.2020.
13.4.2020 – 20.4.2020
1.5.2020 – 2.5.2020

Napomene:
U kalendaru su dati krajnji datumi u okviru kojih se odvija nastava. Tačni datumi početka i završetka nastave za svaku grupu se razlikuju u zavisnosti od dana kojima ta grupa ima nastavu i fonda časova.

Nastava za svaku grupu traje sve dok se ne ispuni planirani fond časova. U slučaju da se fond časova ne može ispuniti u ovom okviru, organizuju se nadoknade u odgovarajućim vanrednim terminima.